• Harmonogram spotkań z rodzicami

   •  

    W roku szkolnym 2023/2024 spotkania z rodzicami i dyżury nauczycielskie będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

     

    DATA

    KLASY

    RODZAJ SPOTKANIA

    11.09.2023

    I -VIII

    Organizacyjne spotkanie z rodzicami.

    20.11.2023

    I -VIII

    Spotkanie z rodzicami.

    29.01.2024

    I -VIII Podsumowanie wyników nauczania za I semestr.

    18.03.2024

    I -VIII Spotkanie z rodzicami.
    20.05.2024

    I -VIII

    Poinformowanie o propozycjach ocen końcoworocznych.

     

    Harmonogram dostępności nauczycieli i wychowawców jest umieszczony w tej samej zakładce naszej strony internetowej.