• Kto powinien mieć kartę rowerową?

   • Karta rowerowa to dokument, który potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Jeśli dziecko ma ukończone 10 lat, może już samodzielnie prowadzić rower po publicznych drogach. Jedyne wymaganie poza wiekiem to właśnie posiadanie karty rowerowej.

    Dzieci w wieku 10-18 lat, które chcą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych muszą posiadać kartę rowerową. Warto wspomnieć, że karta rowerowa uprawnia także do korzystania przez najmłodszych z hulajnóg elektrycznych, które obecnie są bardzo popularne.

       Przygotowanie do egzaminu oraz samo sprawdzenie umiejętności  odbywa się w szkole podstawowej dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat i są uczniami  danej szkoły.

     

    Jeśli dziecko nie skończyło 10 lat może kierować rowerem, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W świetle prawa traktowane jest jako pieszy - nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku.

    Od osób pełnoletnich nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem.