• Historia naszej szkoły

  •  

   Dawno, dawno…

   19 lat temu w 1992 roku , władze miasta Świebodzin postanowiły w budynku administracyjnym należącym kiedyś do Eltermy , a następnie Zespołu Szkół Zawodowych  powołać szkołę podstawową. Było to odpowiedzią na apel mieszkańców osiedla Widok, troszczących się o swoje pociechy, przemierzające codziennie daleką i coraz bardziej niebezpieczną drogę do Szkoły Podstawowej nr 1. Kuratorium Oświaty rozpisało konkurs na stanowisko dyrektora.

   14 lutego 1992r. przed komisją pod przewodnictwem naczelnik Delegatury K.O.  mgr Mirosławy Gwizdalskiej stawił się ambitny, pełen pomysłów na nową szkołę mgr Grzegorz Zdziennicki – ówczesny nauczyciel techniki  w Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie. Komisja,  w obecności Burmistrza Miasta Zdzisława Janczury, powierzyła mu początkowo obowiązki dyrektora organizatora, a następnie dyrektora szkoły. 

   Dyrektor Grzegorz Zdziennicki w kwietniu 1992r rozpoczął żmudną pracę, aby 1 września Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie zainaugurowała swoją działalność dydaktyczną. Najważniejszą sprawą było zatrudnienie odpowiednich nauczycieli i pracowników administracyjnych. Po przeprowadzeniu licznych rozmów kwalifikacyjnych, 1 sierpnia przy jednym stole, w odziedziczonym po Zespole Szkół Zawodowych pokoju nauczycielskim, zasiedli na pierwszej radzie organizacyjnej:

   • Grzegorz Zdziennicki jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,
   • Wiesław Borger – zastępca dyrektora
   • Jadwiga Schnabel
   • Grzegorz Tomaszewski
   • Danuta Przybyłowska
   • Anna Światek
   • Marzena Tomaszewska
   • Agnieszka Nowotarska
   • Leszek Frey – Witkowski
   • Ewa Filipowicz
   • Elżbieta Romaniuk
   • Roman Matyjaszczyk
   • Renata Szczepaniak
   • Marek Keklak
   • Beata Gruda
   • Ewa Bohonos - Zdziennicka
   • Violetta Komisarek
   • Jolanta Borger
   • Renata Korecka
   • Barbara Szafran
   • Tomasz Olesiak
   • Stefan Jażdżewski
   • Urszula Paszkowska
   • Wojciech Lechów
   • Ewa Wolańska

    

   To było najmłodsze grono pedagogiczne ze wszystkich działających wówczas szkół. Ciekawostką było również, że wśród 25 nauczycieli znalazło się aż 9 mężczyzn. To pewien ewenement, bo szkoły podstawowe są zazwyczaj sfeminizowane. Taki skład kadry miał bardzo wiele zalet, przede wszystkim w czasie, kiedy szkoła się organizowała. Do pustego, dwupiętrowego budynku trzeba było pownosić przecież meble, poprzybijać tablice, które w nocy 31 sierpnia przyjechały „tirem” z Olsztyna.  Młodzi nauczyciele nie szczędzili energii, czasu. Wyposażali swe gabinety w przybory, pomoce, które udało im się zdobyć z innych placówek lub przynieść z własnych domów, a także samodzielnie wykonać. Po nieprzespanej nocy Dyrektor Zdziennicki przywitał 1 września 1992r - 330 uczniów klas I - VI. Oprócz pierwszoklasistów, wszyscy przybyli z przeorganizowanej jedynki.

   Budynek w ogóle nie przypominał dzisiejszej „ Siódemki”. W miejscu obecnej auli była sala gimnastyczna, tu gdzie mieści się pomieszczenie socjalne pracowników administracyjnych były szatnie dziewcząt i chłopców. Dyrektor Zdziennicki wyburzał stare mury, wznosił nowe, z korytarza robił gabinet, a z klasy hol… i tak zostało mu do dziś. W historii szkoły nie było ani jednej przerwy wakacyjnej, ani ferii zimowych  - bez remontu. W całej szkole wymieniono okna, podłogi i elewacje. W kwietniu 1993r przy wydatnej pomocy rodziców i nauczycieli wykonano boisko do piłki nożnej „na polance” .

   Prawdziwą lekcją kooperacji wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjnych było remontowanie sali gimnastycznej, która powstała w miejscu stołówki Eltermy. Urząd Miasta przekazał ją szkole w listopadzie 1993 r.

   Niekonwencjonalnym pomysłem na przybliżanie uczniom kultury i sztuki  okazało się  powstanie we wrześniu 1998r Galerii Plastycznej „Siódemka”. Założycielem był Leszek Frey – Witkowski, a pierwszą ekspozycją była wystawa prac uczniów z Warsztatów Edukacji Plastycznej „Siódemka”. Przez lata w Galerii prezentowali swoje dzieła artyści z różnych zakątków Polski. Pełna podziwu jest różnorodność sztuki oglądanej dzięki Galerii przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Obecna  ekspozycja „Mistrz i jego uczniowie”  prezentuje prace Leszka Frey – Witowskiego.

   Niespodzianką w historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 okazał się fakt posiadania filii. Od 1 września 2000r. do 31 sierpnia 2006r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie była podległą „Siódemce” placówką.

   W  roku 2005,  po długich staraniach rozpoczęły działalność dwa oddziały wychowania przedszkolnego, popularnie nazywane „Zerówkami”. Zajęły one wyremontowane pomieszczenia gastronomiczne w dawnym budynku stołówki Eltermy, przy działającej już od kilku lat sali gimnastycznej. 

   Rozwój techniki i komunikacji stał się tak duży, że spowodował przewrót w bibliotece szkolnej. Powiększono ją (niektórzy twierdzą, ze Siódemka ma mury z gumy), wyremontowano i przygotowano 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Od 1 września 2005r. działa w szkole Centrum Informacji Medialnej.

   Nowością jest działająca od zeszłego roku szkolnego klasa integracyjna. Obecnie w szkole działają już dwa odziały zintegrowane - II i III klasa. Cieszy fakt, że szkoła staje się bardziej ludzka i przystępna.

    

   Kadra pedagogiczna w ciągu szesnastu lat zmieniała swój skład. Dziś liczy 41 osób. Ze „starego grona” pożegnano odchodzących na emeryturę:

   • Jadwigę Schnabel
   • Urszulę Paszkowską
   • Leszka Frey – Witkowskiego
   • Stefana Jażdżewskiego.

   Należą im się gorące podziękowania. Byli oni nie tylko nauczycielami dzieci, ale i swoich młodych kolegów i koleżanek po fachu.  W murach „Siódemki” pracowali również: między innymi : Beata Gruda, Tomasz Olesiak, Wojciech Lechów, Wojciech Maliszewski, Ewa Filinowicz, Jolanta Borger, Wiesław Borger, Renata Szczepaniak, Ewa Mleczak, Renata Merda, Ryszard Pluta, Katarzyna Hilbrycht, Jacek Melnyk, Marcin Kukurowski, Krzysztof Drzymała, Katarzyna Łojko, Joanna Arciszewska, Agnieszka Nowotarska, Grażyna Waligórska i jeszcze wielu, wielu innnych.

   Bardzo ważnym ogniwem działalności szkoły są pracownicy administracyjni. I tu następowały zmiany. Zawsze mijając na ulicy p. Jadwigę Żabską, czy p. Alfredę Siemak ręka kolegów i koleżanek z „Siódemki” sama unosi się do góry w geście pozdrowienia pań, które zasłużyły sobie swoją pracą i postawą na miejsce w pamięci współpracowników. Miło jest również wspomnieć wspólną pracę z Sabiną Janecką i Haliną Regą.

   Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie, aczkolwiek krótka, jest dynamiczna i pełna zaskakujących wydarzeń. 16 lat jej działalności  wypełnione było sumienną, twórczą pracą, bo siłą „Siódemki”  są ludzie, którzy ją tworzą – Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni  i każdy z uczniów, a także panująca w niej niepowtarzalna atmosfera.  Pełne podziwu jest zaangażowanie w to co robią, które przynosi wymierne efekty:

   - 20 lutego 1993r zorganizowano z inicjatywy Leszka Frey-Witkowskiego  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przyroda moich okolic”. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatora. W 2007 r. odbyła się XIV edycja tegoż konkursu, a uczestników z różnych zakątków Polski wciąż przybywa. 

   - w lutym 1994 r. z inicjatywy opiekuna Samorządu Uczniowskiego Tomasza Olesiaka w murach siódemki został po raz pierwszy przeprowadzony konkurs wiedzy „Świebodzin moje miasto” organizowany przez Zbigniewa Szarka i na stałe wpisał się do kalendarza imprez szkolnych. Trzy lata później jego integralną częścią stał się konkurs plastyczny „Świebodzin w oczach dziecka”.

   - wielu zwolenników ma konkurs ortograficzny „Złote Pióro” dla klas IV- VI i „Maluch” dla klas I - III organizowany przez Romana Matyjaszczyka i Małgorzatę Lipkę. Po raz pierwszy mistrzów ortografii z rejonu województwa Siódemka gościła w 1997r. w I edycji konkurs obejmował również dorosłych. Zwycięzcą był p. Andrzej Grupa – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Świebodzinie.

   - nauczyciele w – f , Marzena i Grzegorz Tomaszewscy, w 1998r nawiązali współpracę z Duńską Organizacją Badmintona DGI  i od razu stali się fanatykami tego sportu. Swoim zamiłowaniem  szybko zarazili młodzież. Powstała sekcja badmintona, a jego uczestnicy zdobywają najwyższe nagrody na międzynarodowych turniejach oraz medale (w ostatnich latach złote)  w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszy się  Międzynarodowy Festiwal Badmintona organizowany rokrocznie od 2003r. w Miejskiej Hali Sportowej. Wychowankowie p. Tomaszewskich  wyjeżdżają również na podobne Międzynarodowe Festiwale Badmintona do Danii z udziałem 1200 zawodników w międzynarodowej obsadzie.

   Pani Ewa Zdziennicka i Artur Domżalski nie potrafią o swoich sukcesach z młodzieżą opowiedzieć w kilku zdaniach. Każdy tydzień pracy owocuje nowym pucharem, medalem. Wszystkie są znaczące i tak samo ważne, bo za nimi kryje się praca uczniów. 

   Lekcja w-fu czy popołudniowy trening, to nie tylko ćwiczenie kondycji fizycznej. To kształtowanie charakteru podopiecznych, poznanie ich słabości. Zwycięstwa cieszą, ale najbardziej radość dzieci, którym się udało. Uczniowie Siódemki nie są nastawieni tylko na jedną dyscyplinę. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy trenują i zdobywają laury w unihokeju, piłce ręcznej, czwórboju lekkoatletycznym, lekkoatletyce, tenisie stołowym, biegach, piłce nożnej, koszykówce itp.  

   - Dnia 25 października 2000r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie odbyło się zebranie Grupy Inicjatywnej, której celem było utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka”. W zebraniu udział wzięła liczna grupa rodziców i nauczycieli. 30 października starosta powiatu Świebodzin poinformował o nadaniu nr ewidencyjnego Klubu, co stanowiło jednocześnie rozpoczęcie jego działalności. W skład zarządu UKS „ Siódemka” weszli: Anna Iwaszkiewicz, Eugeniusz Kowalski, Waldemar Sielicki i Leon Białuga.

   - Zachodzące zmiany w Europie sprowokowały nauczycielki Annę Świątek i Violettę Komisarek do założenia w szkole Klubu Europejskiego „Siódemka”. 10 listopada 2000r. odbyła się uroczysta inauguracja Klubu, która zgromadziła licznych gości. Członkowie wraz z opiekunem organizują wiele wycieczek, konkursów międzyszkolnych, imprez okolicznościowych. Odbyło się wśród uczniów we współpracy z Gazetą Wyborczą referndum na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Tradycją jest przygotowywany  przez nich w atrakcyjny sposób   Europejski Dzień Wiosny. Swój znaczący wkład klubowicze „Siódemki” mieli w organizacji Zlotu Klubów Europejskich w 2003r., który odbył się w Świebodzinie.

   -  Najlepszym sposobem na ćwiczenie języka obcego ( w przypadku Siódemki to język niemiecki), a co za tym idzie opanowanie go na wysokim poziomie, jest bezpośrednia rozmowa z Niemcami. Taką możliwość stworzyła współpraca PSP 7 z niemiecką szkołą  w Schleife, którą nawiązano w 2003r. Raz w roku uczniowie obu szkół odwiedzają się i organizują ciekawe zajęcia. Panie Adrianna Domżalska i Anna Ślusarczyk nie poprzestają tylko na takich działaniach. Chcą uczyć atrakcyjnie, dlatego organizują w okresie przedświątecznym Jarmark Bożonarodzeniowym „Weihnachtsmark”, z którego uzbierane pieniądze przekazywane są dla Parafialnego Zespołu CARITAS. W ramach Dnia Języków odbywa się „Dzień Niemiec”. Uczniowie chętnie popisują się wówczas swoimi umiejętnościami aktorskimi przedstawiając na scenie bajki braci Grimm.   

    - „Siódemka”  wraz z innymi dziesięcioma szkołami partnerskimi realizuje projekt w ramach programu Sokrates -Comenius. Dzięki temu uczniowie PSP 7 poznali co to lot samolotem oraz szkoły w Anglii, Finlandii, Niemczech, Szwecji. Liderem projektu jest Jan Kostyszak.

   W roku szkolnym 2007/2008 szkoła realizowała projekt „Moda na naukę i aktywność społeczną”. W jego ramach jesienią 2007r. odbył się Festyn Nauki z udziałem kadry profesorskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, zorganizowano też szereg spotkań z ciekawymi ludźmi pochodzącymi ze Świebodzina i okolic( m.in. spotkanie z aktorem i producentem TVN – Jackiem Sutem, aktorem Robertem Żołędziewskim oraz absolwentami Siódemki, którzy wykonują ciekawą pracę. Całość zwieńczył wyjazd edukacyjny do Warszawy, gdzie uczniowie zwiedzili m.in. siedzibę telewizji TVN, plan serialu „Na wspólnej” czy też Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnikiem po stolicy był znany prezenter Olivier Janiak. Po raz pierwszy uczniowie mieli też okazję zrobić sobie zdjęcie przy pomniku Janusza Korczaka – nowego patrona szkoły. Koordynatorem projektu była Pani Anna Świątek.

   - P. Bogumiła Ostaszewska znana jest z wielu inicjatyw. Jej zmysł organizacyjny i zamiłowanie do muzyki nie mogły pozostać bez wpływu na pracę szkoły. W czerwcu 1999r. rozpoczęła działalność Schola. Dziś wszyscy znają ją z niedzielnych mszy świętych, które uczniowie Siódemki uświetniają swym śpiewem, a Wigilia w szkole nie miałaby swego uroku, gdyby nie przedstawienia przygotowane przez P. Ostaszewską. Schola prezentuje się również na zewnątrz. Dwukrotnie brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Sakralnej w Łagowie Lub. Jako jedyny zespół dziecięcy została zaproszona do udziału w uroczystej Liturgii z okazji 1000-lecia śmierci 5 międzyrzeckich Męczenników. Członkowie Scholi są laureatami licznych konkursów piosenki, brali udział w konkursie kolęd, piosenek papieskich w kościele św. Michała oraz różnych uroczystościach miejskich.  

   - Znalazła się również w gronie pedagogicznym PSP 7 miłośniczka harcerstwa – Marzanna Oźmińska. To między innymi dzięki niej powstała drużyna zuchów, która w 2005r. złożyła w obecności zacnych gości  obietnicę zuchową. Bardzo cenna jest współpraca ze Związkiem Kresowian, który ufundował mundurki zuchowskie i jest sympatykiem szkoły. Zuchy bawią się na zbiórkach , ale i uczą patriotyzmu. Uświetniają swą obecnością uroczystości państwowe w Siódemce i mieście. Brali z dobrym rezultatem udział w Turnieju „Zebra” zorganizowanym przez Policję i Komendę Hufca w Sulechowie. 

   Jak w każdej szkole, tak  i w Siódemce najważniejsi są uczniowie. W jej historię wpisali się wszyscy i każdy ma na swoim koncie sukcesy. Szkoła  to bowiem miejsce, gdzie wciąż człowiek zmaga się  z nauką i w końcu osiąga zamierzony cel.  Są jednak uczniowie, którzy swoją pracą osiągnęli spektakularne sukcesy . Należą do nich: między innymi:

   - Ptak Mateusz, Marek Maliński, Tomek Sielicki, Tomek Zahorski, którzy brali udział w  wojewódzkich konkursach historycznych i dzięki pomocy p. Leszka Czado zajęli w nich pierwsze miejsca.

   - Iwona Głowacka, Izabela Błaszak, Ptak Mateusz to finaliści olimpiady przedmiotowej z języka polskiego, którzy uczyli się pod bacznym okiem polonistów. 

   - p. Danuta Przybyłowska i p. Marek Keklak przygotowali do przedmiotowego konkursu matematycznego z bardzo dobrym efektem Daniela Serafińskiego, Agatę Siewruk, którzy zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz Marcina Sajdyka, Michała Piskorskiego i Kamila Zahorskiego, którym udało się zostać uczestnikami finału wojewódzkiego.

   - Agata Siewruk (dwukrotnie) i Andrzej Bohonos otrzymali nagrodę (stypendium i wycieczkę do  Eurolandu ) za zajęcie I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Laureatem tego konkursu był również Rafał Pawlus

   - Kyć Andrzej, Ptak Mateusz, pod okiem p. Tomka Olesiaka i Leszka Czado godnie reprezentowali PSP 7 na konkursach „Świebodzin moje miasto” zajmując wysokie lokaty, a I miejsce w tym trudnym konkursie udało się zdobyć Rafałowi Pawlusowi.

   - Kamila Świątek (dwukrotnie) i Marlena Waligórski swoimi zdolnościami literackimi wywalczyły sobie I i II miejsce w konkursie na felieton prasowy organizowany przez Gazetę Lubuską

   - Również w konkursach literackich „Żyć bezpiecznie”, „Przyroda moich okolic” oraz „Trzeźwość” nagrody otrzymały Ewa Bimek i Iwona Głowacka, Anna Mendyk i Emilia Chojnacka Opiekunem dziewcząt był p. Roman Matyjaszczyk”

   - Karolina Krześlak, Paweł Skomin, Alicja Pazgrat to laureaci wojewódzkiego konkursu recytatorskiego, a Joanna Łuksza została laureatką ogólnopolskiego etapu tegoż konkursu.

   - Mariusz Musiał zdobył 4 miejsce w Polsce w konkursie ornitologicznym w Radomiu

   - w 2004, 2006 i 2007r. w gminnym konkursie wiedzy o uzależnieniach drużyny PSP 7 zdobywały I miejsca. Godnymi reprezentantami byli : Alicja Szczepańska, Ola Szczepańska, Tomasz Bilon, Dawid Borowczak, Marta Gruszka, Magdalena Zdziennicka, Magdalena Dębowska, Piotr Kiewro, M. Klimczyk, M. Piotrowski, Krzysztof Byczkowski.

   - z uwagi na prężnie działające pod okiem mistrza Leszka Frey – Witkowskiego warsztaty laureatów konkursów plastycznych zarówno ogólnopolskich jak i zagranicznych nie sposób wymienić. Ich liczba jest imponująca.

   Grono pedagogiczne i Samorząd Uczniowski przyznaje najwybitniejszym absolwentom „Złote Siódemki” : 

   • Krzysztof Kałmucki
   • Marcin Przygoński
   • Olga Gałązka
   • Tomasz Sielicki (obecny Burmistrz Świebodzina!!!)
   • Agnieszka Sot
   • Iwona Głowacka
   • Katarzyna Rau
   • Dagmara Krześlak
   • Adam Komisarek
   • Katarzyna Keklak
   • Darowany Mateusz
   • Magdalena Zdziennicka

    Olbrzymi sukces odnieśli w 2007 roku wychowankowie PSP 7, rodzeństwo Michał i Agata Tomaszewscy, którzy w żeglarstwie w klasie Cadet zdobyli:

   - Mistrzostwo Anglii

   - brązowy medal na Mistrzostwach Świata

   oraz Mistrzostwo Polski na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

   Lista uczniów, których należałoby tu wymienić jest bardzo długa, nauczyciele pamiętają wszystkie sukcesy swych podopiecznych. Przez 16 lat w PSP7 uczyło się tysiące dzieciaków, a większość z nich ma swym koncie sukcesy w różnych konkursach, turniejach, festiwalach.  Wszystkim należą się gratulacje i podziękowania za godne reprezentowanie swojej szkoły w mieście, województwie, Polsce czy świecie.

   Najnowsza historia szkoły to przede wszystkim nadanie imienia Janusza Korczaka (Uchwała Rady Miejskiej Świebodzina z 29 lutego 2008r.) oraz ufundowanie przez władze miejskie i Radę Rodziców sztandaru szkoły, który poświęcono i wręczono uczniom 15 października 2008r. W dniach 15-17.10.2008r. odbyły się też po raz pierwszy w historii szkoły Dni Patrona. Od tego momentu rozpoczęła się w Siódemce nowa, ale jakże cenna tradycja…

   8 marca 2009 roku odszedł w kwiecie wieku nasz drogi Dyrektor - Grzegorz Zdziennicki. Przez wiele miesięcy zmagał się z chorobą, jednak walkę tę przerwał. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

   Rok szkolny 2010/2011 przyniósł kolejne sukcesy uczniów, Zdobyliśmy kilka medali w LOM. Marek Wysocki został laureatem Interdyscyplinarnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, a troje innych uczniów zostało finalistami Olimpiad Przedmiotowych. Udało się też w końcu przełamać hegemonię uczniów "szóstki" i wygrać prestiżowy Konkurs "Świebodzin - Moje Miasto". Sztuki tej dokonała uczennica klasy VIa - Joanna Matyjaszczyk przygotowywana przez Pana Leszka Czado. Złote Siódemki w roku szkolnym 2010/2011 otrzymało trje uczniów: Joanna Matyjaszczyk, Karolina Zdziennicka oraz Mateusz Wojciechowicz.

   W 2011 roku zakończyła się długo oczekiwana termomodernizacja budynku szkoły. "Siódemka" zyskała nowy, atrakcyjny wygłąd i w końcu zaczęła przypominać szkołę podstawową.

   To, w wielkim skrócie, 19 lat  PSP 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie. Najważniejszy jest fakt, że tworzą ją ludzie, którzy się z nią identyfikują. Absolwenci chętnie zaglądają w stare mury, emeryci i byli pracownicy co roku uczestniczą  w wigiliach, które mają zawsze dzięki temu  bardzo rodzinny klimat, a pracownicy spędzają wspólnie urlop. Uczniowie nie chcą często wychodzić ze szkoły, bo tu jest po prostu fajnie…